Rekruttering av kvalitetssikret personell

Innleie

Vi leverer kompetent og kvalitetssikret personell for kortere og lengre vikariater.

Rekruttering

Vi rekrutterer kompetent og kvalitetssikret personell til faste stillinger.

Kvalitetssikring

Alle våre ansatte har vært gjennom grunnleggende kvalitetssjekk og testing.

Hvem vi er

Best Work er en del av Best Group, et konsern med flere datterselskap innen bemanningsløsninger, rekruttering, arbeidsklær & verneutstyr

Best Work arbeider for å tilby din virksomhet de beste løsningene for ekstra HR ressurser. Vi vet at det er krevende å få på plass behovet for ekstra bemanning i en hektisk hverdag. Enten det er for en kortere periode for å dekke sykefravær ol., eller en permanent rekruttering til en fast stilling

Våre administrative ansatte har god erfaring og kompetanse på å rekruttere medarbeidere ulike fagområder.  Vi er opptatt av å gi dere som kunde, kandidat eller ansatt, den beste kvalitet og oppfølging.

Vi er medlem i NHO Service og handel og revidert arbeidsgiver, våre prosesser er kvalitetssikret og laget slik at dere som kunde skal få kvalitetssikret personell rask og effektiv på plass når dere trenger det, og som ansatt god informasjon og oppfølging om de oppdrag dere takker ja til.

Vår visjon

LEK er vårt kompass for vår arbeidshverdag i Best Work

Våre verdier

LEK er vårt kompass for vår arbeidshverdag i Best Work

LEK står for

Læring og utvikling

Vi verdsetter læring og utvikling, og legger til rette for at ansatte får best mulig opplæring og utvikling

Engasjement

Vi er lidenskapelig opptatt av å levere best mulige tjenester gjennom å bry oss om våre ansatte og vårt arbeidsmiljø.

Korrekt

Vi handler i samsvar med det som er etiske og moralsk korrekt gjennom å være ærlig, rettferdig og opprettholde den beste integritet.

Prosessen

5 steg til den beste medarbeider fra Best Work

/1. Definerer ditt behov og lag en kravspesifikasjon

Er ditt bemanningsbehov, kortvarig, langvarig, eller permanent? Hvilke formal, og realkompetanse ser dere etter? Hvilke personlige egenskaper vil passe best inn i den arbeidsgruppen vedkommende skal inn i? Sammen med din konsulent i Best Work lager vi et arbeidsdokument som er førende for prosessen videre .

/2. Utlysning og søk

Basert på kravspesifikasjon lyser Best work ut ledig stilling i passende medier. Best Work søker også etter kandidater som ikke selv aktivt ser etter ny jobb. Dette gjør vi gjennom sosiale medier og nettverk bygget opp gjennom mange års erfaring fra rekrutteringsbransjen.

/3. Mottak av søknader og selekterings prosess

Best Work sørger for at alle som tar kontakt vedrørende ledig stilling blir behandlet på en god og profesjonell måte. Selv om en interesse for en stilling ikke fører frem til ansettelse, er det fullt mulig at man er aktuell for andre stillinger som vi arbeider med nå, eller i fremtiden.

/4. Intervju, referanser og testing

Konsulentene i Best Work har lang erfaring fra intervjuprosesser, og er bevisst på at både søker og oppdragsgiver skal komme best mulig ut av slike samtaler. 

Vi innhenter 360 graders referanser og legger til rette for ulike tester hvor det er hensiktsmessig.

/5. Oppfølging

Enten det er et kortvarig vikariat, eller et lengre oppdrag eller en rekrutttering til fast ansettelse. En best mulig oppstart og onboarding av medarbeider er en viktig forutsetning for at den ansatte skal kunne vise seg fra sin beste side. Best Work følger opp også etter oppstart.
0
bedrifter bruker oss
0
ansatte plassert

Kvalitetssikring

Vi lover deg ansatte av høy kvalitet

Alle våre ansatte har vært gjennom grunnleggende kvalitetssjekk og testing som inkluderer intervju, gruppeintervjuer, referansesjekk, signert taushetserklæring, arbeidsinstrukser og tester hvor dette er påkrevd og ev. dokumentert politiattest.

Våre konsulenter har lang og god erfaring fra utvelgelse av riktige kandidater etter de kravspesifikasjoner vi sammen med våre kunder legger til grunn for i rekrutteringsprosessen.