Ofte stilte spørsmål

FAQ

Har du spørsmål? Sjekk om du finner svar på dine spørsmål under. Finner du ikke svar på dine spørsmål her, ikke nøl med å kontakte oss.

Dersom du blir syk eller ikke kan møte til avtalt oppdrag må du ringe oss på 40 40 48 10 så snart som mulig og senest kl. 07:00 morgenen første fraværsdag.

Det er ikke tilstrekkelig å melde fravær pr sms eller e-post. Dette gjelder både ved egenmelding og ved sykemelding.

Vi informerer deretter oppdragsgiver om ditt fravær. Dersom fravær ikke er meldt inn til oss, kan vi ikke utbetale lønn for fraværet. Påkrevd skjema, sykemelding eller egenmelding, må også være levert innen fristene for det enkelte skjema. Les mer om vilkår for sykepenger i personalhåndboken som er tilgjengelig på din bruker på bestwork.no

Ja!

Vi følger Folketrygdloven om vilkår for sykepenger. Krav på sykepenger er ikke regulert i Vikarbyrådirektivet (jf. Arbeidsmiljøloven § 14-12 a-e). Utover at du skulle vært i et avtalt oppdrag denne dagen, må også en rekke andre kriterier være oppfylt for å ha rett til sykepenger. Dette gjelder både opptjeningstid, når/hvordan vi ble varslet om fraværet, hvorvidt du fremlegger egenmelding og/eller sykemelding, for å nevne noe.

Dersom du blir syk eller ikke kan møte til avtalt oppdrag må du ringe oss så snart som mulig og senest kl. 07:00 morgenen første fraværsdag.

Egenmelding må leveres ferdig utfylt første virkedag/ordinære arbeidsdag etter sykefraværet, gjerne på e-post.

Sykemelding må leveres eller sendes Best Work senest innen 10 dager etter første fraværsdag.

Du registrerer tilgjengelighet i kalenderen på profilen din. Som ansatt i Best Work plikter du deg til å holde din arbeidskalender oppdatert til enhver tid.

Det er ingenting kjekkere enn når både kunde og utleid medarbeider ønsker å forlenge oppdrag. For å få arbeidet registrert er det viktig at du snarest tar kontakt med oss og informerer om hva dere har avtalt. Dette kan gjøres per sms, e-post eller telefon. 

Informasjonen vi trenger er:
– Hva har dere avtalt? (hvilke periode/dager/arbeidstid)
– Hvor skal du jobbe? (hvilke barnehage/skole/avdeling)
– Hvem har du avtalt med? (navn på kontaktperson hos oppdragsgiver)

Både du som utleid medarbeider og oppdragsgiveren vil deretter motta en bekreftelse fra oss på avtalen. Denne bekreftelsen fungerer som en bindende avtale.

Ja, alle som er ansatt i Best Work er forsikret mot yrkesskader og yrkessykdommer.

Som ansatt i Best Work vil du ha mulighet til å jobbe hos mange ulike kunder. Dette medfører at du ofte møter nye mennesker og får et innblikk i deres rutiner og hverdag. Derfor er taushetsplikt særdeles viktig. Aldri diskuter fortrolige opplysninger med andre enn oppdragsgiver eller oss som arbeidsgiver.

Alt du får vite i oppdrag må behandles som konfidensielt. Se de generelle bestemmelsene i Forvaltningsloven §13. Taushetserklæringen er integrert i arbeidsavtalen og signeres sammen med denne.

Nei, alle transportkostnader til og fra arbeid må du dekke selv. Unntak kan forekomme i spesielle tilfeller. Dette vil i tilfelle avtales skriftlig på forhånd. Vi anbefaler månedskort/årskort til buss/tog/trikk/bybane.

Best Work innhenter dine skatteopplysninger elektronisk fra Skatteetaten. 
Dette forutsetter at vi har mottatt og registrert ditt personnummer/D-nummer og kontonummer. Det er arbeidstakers ansvar å sørge for at Best Work har denne informasjonen. Du kan selv endre ditt skattetrekk på Skatteetatens nettsider. Det er arbeidstakers ansvar at opplysningene som er oppgitt i forkant av lønnsutbetaling og forskuddstrekk, stemmer.

Dersom du har tabelltrekk og Best Work er din biarbeidsgiver (dvs. hvor du forventer lavest utbetaling ila året), så gi oss beskjed om dette.

Lønn blir utbetales etterskuddsvis den 20. hver måned. Det vil si at de timene du jobber mellom f.eks. 1. januar og 31. januar vil bli utbetalt senest 20. Februar.

Passord for åpning av lønnsslippen er de siste fem sifrene i fødselsnummeret ditt.

Ja, for å få utbetalt lønn må man levere/registrere timene sine fortløpende og senest innen 1. påfølgende måned. Timeregistrering gjøres gjennom din bruker på bestwork.no.  

Vi anbefaler alle ansatte å registrere timene sine fortløpende og ila inneværende uke, for å sikre at timene registreres korrekt, og ikke glemmer å endre tidene som avviker fra da du faktisk var på jobb.

For å få utbetalt lønn må du ha registrert timene dine/levert inn timelisten innen innleveringsfristen den 1. hver måned. Dersom ikke fristen overholdes vil vi måtte stoppe lønnen din, og du vil få utbetalt denne ved neste lønnskjøring etter timene er registrert og fakturert kunde. Vi oppfordrer til gode rutiner og anbefaler alle å registrere timene sine fortløpende.
Feriepenger opptjent året før, utbetales ved lønnsutbetaling i juni hvert år. ​ Feriepenger utbetales etter reglene i ferieloven. Som ansatt i Best Work vil du få minimum det samme du ville fått om du var direkte ansatt hos oppdragsgiver. Ansatte over 60 år får utbetalt 2,3 prosentpoeng mer feriepenger – som vi er pålagt å foreta forskuddstrekk på. Disse utbetales sammen med ordinære feriepenger – ved lønnsutbetaling siste virkedag i juni. ​ For utbetaling av sluttoppgjør etter avsluttet arbeidsforhold, send skriftlig forespørsel til oss i Best Work.
Ja. Ta kontakt med oss og vi vil sende deg en attest. Vi lagrer lønnsdata i 5 år jfr. Lov om skatteforvaltning før de slettes. Vi kan derfor ikke utstede attest for arbeid dersom det er 5 år eller mer siden din sluttdato i Best Work.

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt?